Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja portala Zaplanjskih novina odnose se na celokupan sadržaj, a korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja.

Samo registrovani korisnici Zaplanjskih novina imaju pravo da pošalju sadržaj namenjen objavljivanju.

Celokupan sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljen na stranici https://zaplanjskenovine.rs/ne sme da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole Zaplanjskih Novina. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Korišćenjem sadržaja portala Zaplanjskih novina korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Portal Zaplanjskih novina sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, označavati. Portal Zaplanjskih novina nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.

– Portal Zaplanjskih novina izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

– Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica. – Svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i hardvera.

– Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Spoljni saradnici

Čitaoci koji pošalju fotografije, pisana dela s ciljem objavljivanja u celosti prenose sva autorska prava portalu Zaplanjskih novina, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Autor garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi Zaplanjskim novinama svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

Zaštita privatnosti

Portal Zaplanjskih novina je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal Zaplanjskih novina može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu. Zaplanjske Novine se obavezuju da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal Zaplanjskih novina zadržava pravo da u bilo kojem trenutku može da izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena. Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

Pratite nas!

Sponzorisane objave

Reklama

Zabava

Najnoviji komentari

Zaplanje na fotografiji

Ulogujte se na Vaš nalog

Popunite formu kako bi se registrovali

*Prijavom na našu veb stranicu, slažete se saUslovima korišćenja.

Ponovi lozinka

Unesite korisničko ime i email kako bi resetovali lozinku